Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

button regulamin swietlicy

 

CELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom

zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu,

działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe to:

1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej

współpracy w zespole.

2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

3. Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć.

4. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.

5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy

działalności artystycznej

6. Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny.

7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

8. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.

9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.

10. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i

słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.

11. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz świetlicy i szkoły.

12. Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie- tradycje,

obrzędy.

13. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.

2. Wchodząc do świetlicy witamy się.

3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i

zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.

4. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach

(zostawiamy je w szatni)

5. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu-sala świetlicowa jest naszym

drugim domem.

6. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy.

7. Zachowujemy się bezpiecznie.

8. Bawimy się wspólnie i grzecznie.

9. Dbamy o porządek w sali.

10. Nie biegamy po sali i korytarzach.

11. Mówimy umiarkowanym głosem.

12. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i

uprzejmi.

13. Często używamy zwrotów grzecznościowych i ,,czarodziejskich słów”:

proszę, dziękuję, przepraszam.

14. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.

15. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do

nauczyciela.

16. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne: 

- wykorzystujemy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem,

- sprzątamy po sobie,

- szanujemy zabawki, gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy.

17. Nie bawimy się telefonem komórkowym, przechowujemy go w plecaku.

 

belka

baner szesciolatki

belka

KPPEbelka

Wydarzenia i Święta

Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

  bip cert nw
img502

img503

rzecznik ucznia


 

 

moodle zsi


q4     logo promocje         logo CEO   logoKur     logoOKEprze

logo cyfrowa szkola     zippi png     LOGO STRAZNICY USMIECHUx150     macmilan     wf z klasa tlo     unicef small logo