Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

Regulamin biblioteki

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele i pracownicy administracji szkoły.

2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo  3 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Istnieje możliwość przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.

4. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

5. Książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić lub zapłacić równowartość według aktualnej ceny rynkowej.

6. Z księgozbioru podręcznego ( encyklopedii, leksykonów, przewodników, słowników, albumów ) można korzystać tylko na terenie szkoły.

7. W bibliotece należy zachować ciszę, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.

8. Obowiązkiem czytelnika jest szanować książki, chronić je przed zniszczeniem.

9. Z biblioteki można korzystać w godzinach ustalonych przez dyrekcję szkoły.

10. Godziny urzędowania biblioteki podane są przy drzwiach wejściowych.

11. Za wypożyczone na zajęcia dydaktyczne zbiory multimedialne, książki z księgozbioru podręcznego i inne pomoce dydaktyczne odpowiada korzystający z nich nauczyciel.

12. Na dwa tygodnie przed zakończenie roku szkolnego wypożyczone książki należy oddać do biblioteki.

13. Na prośbę czytelnika bibliotekarz jest przewodnikiem ucznia w zakresie korzystania z zasobów biblioteki.

14. Z komputera mogą korzystać wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice w godzinach pracy biblioteki.

15. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza i wpisani się do rejestru.

16. Jednorazowo można korzystać z komputera nie dłużej niż godzinę.

17. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na określony dzień i godzinę.

18. Uczeń może korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnej, słowników, baz danych i innych programów zakupionych tylko przez szkołę.

19. Zabrania się wkładania własnych dyskietek, płyt do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.

20. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

belka

baner szesciolatki

belka

KPPEbelka

Wydarzenia i Święta

Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

  bip cert nw
img502

img503

rzecznik ucznia


 

 

moodle zsi


q4     logo promocje         logo CEO   logoKur     logoOKEprze

logo cyfrowa szkola     zippi png     LOGO STRAZNICY USMIECHUx150     macmilan     wf z klasa tlo     unicef small logo